escort pendikmaltepe escort

rolex replica

Næringsleasing

Leasing er en finansieringsform som gir bedrifter mulighet til å anskaffe driftsmidler uten å belaste egenkapitalen. Bedriften disponerer kjøretøyet mot et avtalt månedsbeløp for et definert tidsrom. Leasing gir bedriften en rekke fordeler og større fleksibilitet, og er med stor margin den mest brukte finansieringsformen for næringsdrivende.


Leasing innebærer en rekke fordeler som de fleste næringsdrivende vil kunne dra nytte av:

  • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål
  • Økt handlefrihet
  • Enkel budsjettering og regnskapsføring
  • Leasingobjektene aktiviseres ikke i regnskapet
  • Full bruksrett til kjøretøyet
Levert av  
mangadexmangadex